Szczegóły zmian w OFE

Do ZUS trafią: obligacje skarbowe, samorządowe, korporacyjne. Akcje zostaną w funduszach. Przy przesuwaniu aktywów z OFE do ZUS zostanie ułożona lista preferencyjna, która pokaże, w jakiej kolejności i jakie papiery wartościowe trafią do sektora publicznego w ramach zmian w II filarze – wynika z informacji DGP. Chodzi o 51,5 proc. wartości aktywów funduszy. To olbrzymia suma opiewająca na 149 mld zł. Taki wykaz jest potrzebny, bo aktywów nie będą przekazywały wszystkie OFE jako całość, ale poszczególne fundusze. W nich struktura portfela jest zaś różna. Na liście nie będzie akcji. Te mają pozostać w funduszach. Na pierwszy ogień pójdą obligacje skarbowe. Trafią do ZUS i tam zostaną umorzone. Wszystkie OFE posiadają w portfelu obligacje wartości 121 mld zł, więc by dojść do założonej wielkości 51,5 proc., fundusze będą musiały przekazać jeszcze inne aktywa.
Kolejne mają być obligacje Krajowego Funduszu Drogowego (łącznie 17 mld zł) oraz inne papiery dłużne poręczone przez Skarb Państwa czy NBP. Ich także nie wystarczy do osiągnięcia przewidywanego pułapu, więc sektor publiczny przyjmie także obligacje komunalne (ok. 1,5 mld zł) czy korporacyjne (7 mld zł) lub inne papiery dłużne w posiadaniu OFE (3 mld zł).
Na samym końcu budżet poprosi o gotówkę trzymaną na lokatach bankowych. Depozyty bankowe znalazły się na końcu listy, by zapewnić OFE płynność. Wszystkie papiery wartościowe poza obligacjami trafią do działającego przy ZUS Funduszu Rezerwy Demograficznej, który będzie nimi zarządzał.
Kolejne ważne rozstrzygnięcie dotyczy tak zwanego suwaka. Chodzi o procedurę systematycznego przekazywania oszczędności z konta ubezpieczonego w OFE do ZUS. Ma być ono prowadzone w ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Proces ten ma zabezpieczyć oszczędności przed wahaniami na rynkach finansowych. Jak wynika z informacji zebranych przez DGP, w resortach pracy i finansów zapadła decyzja, że w ramach suwaka OFE nie będą mogły przekazywać papierów wartościowych, ale jedynie gotówkę. To rzutuje na oszacowanie przepływów pieniężnych między OFE a ZUS w kolejnych latach. Tym samym pokazuje, ile pieniędzy fundusze będą miały na inwestowanie. Transfery wynikające z suwaka będą odliczane od przekazywanej do OFE składki. Tylko w pierwszym półroczu 2014 r. wpłynie do OFE 6 mld zł składki. Ile trafi tam w drugiej połowie roku, zależy od tego, ile osób pozostanie w OFE. Natomiast OFE będą musiały przekazać w ramach suwaka 4,4 mld zł. Czyli zostanie im co najmniej 1,7 mld zł i te pieniądze będą mogły inwestować. Zdaniem Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credite Agricole, w przyszłym roku może się ujawnić niekorzystny wpływ zmian w OFE na giełdę. – Jeśli trzy czwarte ubezpieczonych wybierze ZUS, a nie OFE, to w skrajnym wariancie odpływ netto pieniędzy OFE z giełdy w przyszłym roku może wynieść nawet 0,5 mld zł – ocenia ekonomista. W kolejnych latach transfery w ramach suwaka będą nieco niższe, w granicach 2–3 mld zł. To oznacza, że gdyby w OFE została tylko jedna czwarta ubezpieczonych, to i tak fundusze nie będą musiały pozbywać się aktywów, by do ZUS płynęły pieniądze. Nie będą miały jednak nowych pieniędzy na inwestycje.

Certyfikaty

Dlaczego Pluskantor.pl

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Pluskantor.pl?

Pluskantor.pl to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź