Rząd wyciąga rękę do przedsiębiorców

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zakłada on m.in. zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez tzw. małego podatnika w przypadku nieotrzymania przez tego podatnika zapłaty za dostarczony towar lub usługę. Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że nowe rozwiązania w rozliczaniu podatku VAT poprawią  płynność finansową przedsiębiorstw, zwiększą dyscyplinę płatniczą między kontrahentami oraz zlikwidują bariery administracyjne. Projekt zakłada zniesienie m.in. obowiązku zapłaty podatku VAT przez tzw. małego podatnika (w rozliczeniach kasowych), gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W ustawie pojawiły się także rozwiązania dotyczące niezaliczania zobowiązań z tytułu umów PPP do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych. “Jest to wypełnienie wytycznych wynikających z decyzji EUROSTAT. Pozwoli to usunąć wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego w kwestii zaliczania bądź nie zobowiązań z tytułu PPP do deficytu sektora finansów publicznych” – podkreśliła strona rządowa. Ustawodawca przyjął rozwiązanie, zgodnie z którym zobowiązania wynikające z umów o PPP nie będą wpływać na wysokość państwowego długu publicznego, “gdy partner prywatny będzie ponosił ryzyko związane z budową oraz ryzyko dostępności lub ryzyko popytu z uwzględnieniem wpływu na te ryzyka gwarancji i finansowania przez partnera publicznego czy alokacji aktywów po zakończeniu umowy”.

Certyfikaty

Dlaczego Pluskantor.pl

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Pluskantor.pl?

Pluskantor.pl to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź