Ôś░

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU –┬áhttps://www.facebook.com/PlusKantorpl-668299159998668

Konkurs ÔÇ×Wspomnienia z podr├│┼╝y ┼╝ycia”

I. Definicje dla potrzeb niniejszego Regulaminu:

 1. Konkurs – oznacza konkurs pod nazw─ů Konkurs organizowany na stronie: https://www.facebook.com/PlusKantorpl-668299159998668.┬áKonkurs nie jest w ┼╝aden spos├│b sponsorowany, ani przeprowadzany przez operatora portalu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook;
 2. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu, kt├│ry okre┼Ťla zasady Konkursu;
 3. Organizator Konkursu – Payholding Sp. z o.o. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu, kod pocztowy 53-413 przy Gwia┼║dzista 66, Lok. 22 pi─Ötro, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia-Fabrycznej, VI Wydzia┼é Gospodarczy KRS pod numerem 0000472748, Regon: 022207267 NIP: 894-30-47-640, kapita┼é zak┼éadowy 700 000 PLN (w ca┼éo┼Ťci wp┼éacony), b─Öd─ůca operatorem serwisu Gieldawalut.com
 4. Uczestnik Konkursu – osoba spe┼éniaj─ůca warunki, o kt├│rych mowa w regulaminie
 5. Zwyci─Özca Konkursu – osoba spe┼éniaj─ůca warunki, o kt├│rych mowa w regulaminie
 6. Okres Konkursu – konkurs trwa od 17.06.2019 roku, do 23.06.2019 (godzina 23:59).
 7. Komentarz – odpowied┼║ na zadanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym
 8. Jury – organ nadzoruj─ůcy Konkurs oraz decyduj─ůcy o przyznaniu nagr├│d; cz┼éonk├│w Jury wskazuje Organizator Konkursu.

II. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu odpowiedzi na pytanie:

Moje najlepsze wspomnienie z podr├│┼╝y ┼╝ycia. Opisz swoj─ů histori─Ö!

III. Konkurs zostanie przeprowadzony tylko i wy┼é─ůcznie na facebooku serwisu Pluskantor.pl.
Odpowiedzi konkursowe można przesyłać tylko w formie komentarza pod postem.

IV. Uczestnikiem Konkursu mo┼╝e by─ç:

 1. ka┼╝da osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, ka┼╝da osoba fizyczna, kt├│ra uko┼äczy┼éa 18 rok ┼╝ycia, w zakresie, w jakim mo┼╝e nabywa─ç prawa i zaci─ůga─ç zobowi─ůzania, zgodnie z powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, kt├│ra to osoba ┼é─ůcznie spe┼énia nast─Öpuj─ůce warunki: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada aktywne konto na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook,┬á kt├│re nie mo┼╝e by─ç kontem fikcyjnym i musi spe┼énia─ç wymogi okre┼Ťlone w Regulaminie dost─Öpnym pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms.
 2. .Warunkiem przyst─ůpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja Regulaminu nast─Öpuje z chwil─ů opublikowania komentarza konkursowego pod postem w serwisie Facebooku Z chwil─ů akceptacji Regulaminu, nast─Öpuje przyst─ůpienie Uczestnika do Konkursu. Przyst─ůpienie do Konkursu oznacza akceptacj─Ö jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 3. W Konkursie nie mog─ů uczestniczy─ç bior─ůcy udzia┼é w organizacji Konkursu pracownicy lub wsp├│┼épracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby wchodz─ůce w sk┼éad Jury Konkursu, a tak┼╝e cz┼éonkowie ich najbli┼╝szych rodzin.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi─ůzk├│w z nim zwi─ůzanych, w tym tak┼╝e prawa do ┼╝─ůdania wydania Nagrody, nie mo┼╝na przenie┼Ť─ç na inne osoby.

V. Zasady Konkursu

 1. W ramach Konkursu, na stronie https://www.facebook.com/PlusKantorpl-668299159998668  zamieszczony zostanie post konkursowy.
 2. Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika Konkursu Komentarza w postaci opisu i zdj─Öcia oraz umieszczeniu go na Stronie Internetowej w odpowiedzi na post konkursowy. Zapisany przez Uczestnika Konkursu w ten spos├│b Komentarz, automatycznie bierze udzia┼é w Konkursie. Komentarz powinien by─ç odpowiedzi─ů na zadanie zawarte w punkcie 2 niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs sk┼éada si─Ö z jednego etapu, po zako┼äczeniu, kt├│rego zostan─ů wybrani Zwyci─Özcy Konkursu.
 4. Nagrod─Ö g┼é├│wn─ů – walizk─Ö podr├│┼╝n─ů – wygrywa osoba, kt├│ra pod umieszczonym przez siebie komentarzem zbierze najwi─Öcej like`├│w.
 5. Nagrody w postaci ksi─ů┼╝ek Jacka Boneckiego – Smartfonowy zawr├│t g┼éowy wygrywaj─ů osoby┬á wy┼éaniane przez Jury, na podstawie dokonanej przez Jury oceny pod wzgl─Ödem estetyki, oryginalno┼Ťci i pomys┼éowo┼Ťci opisu.
 6. Wygrywaj─ů najbardziej pomys┼éowe i estetyczne odpowiedzi wed┼éug uznania Jury.
 7. Poprzez umieszczenie Komentarza na Stronie Internetowej, Uczestnik Konkursu o┼Ťwiadcza, ┼╝e posiada wszelkie niezb─Ödne do wzi─Öcia udzia┼éu w Konkursie prawa do zamieszczonych przez niego Komentarzy, a w szczeg├│lno┼Ťci prawa autorskie.
 8. Uczestnik ponosi wszelk─ů odpowiedzialno┼Ť─ç wobec os├│b trzecich oraz wobec Organizatora w przypadku sytuacji naruszenia praw, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym. Uczestnik Konkursu zobowi─ůzuje si─Ö zwolni─ç Organizatora z wszelkiej odpowiedzialno┼Ťci w przypadku zg┼éoszenia roszcze┼ä przez osoby trzecie bezpo┼Ťrednio przeciwko tym podmiotom, a w przypadku braku takiego zwolnienia pokryje wszelkie koszty tych podmiot├│w podj─Öte celem oddalenia roszcze┼ä os├│b trzecich.
 9. Je┼╝eli Uczestnik Konkursu dobrowolnie udost─Öpni w Komentarzu sw├│j wizerunek zezwala on Organizatorowi bez ogranicze┼ä terytorialnych oraz czasowych, na nieodp┼éatne wykorzystanie i rozpowszechnianie tego wizerunku, maj─ůc r├│wnie┼╝ na uwadze, ┼╝e stanowi on dane osobowe.
 10. Uczestnik Konkursu mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w Konkursie tylko raz, umieszczaj─ůc jeden komentarz.
 11. Zwyci─Özcami Konkursu zostaje 6 Uczestnik├│w Konkursu.
 12. Og┼éoszenie wynik├│w Konkursu nast─ůpi na Stronie Internetowej w ci─ůgu siedmiu dni od daty zako┼äczenia konkursu.
 13. Zwyci─Özc─ů Konkursu mo┼╝e zosta─ç tylko osoba, kt├│ra spe┼énia warunki zawarte w tym regulaminie.
 14. Ka┼╝dy uczestnik mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é tylko w jednym konkursie firmy Payholding sp. z o.o., kt├│re zadzia┼éy si─Ö w tym samym czasie r├│wnie┼╝ na innych serwisach.

VI. Organ nadzoruj─ůcy

Organem nadzoruj─ůcym Konkurs oraz decyduj─ůcym o przyznaniu nagr├│d zgodnie z niniejszym regulaminem jest Jury Konkursu.

VII. Nagrody w Konkursie ÔÇô

 1. Walizka podr├│┼╝n─ů.
 2. Pi─Ö─ç ksi─ů┼╝ek Jacka Boneckiego – Smartfonowy zawr├│t g┼éowy.
 3. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegaj─ů wymianie na ┼Ťwiadczenie pieni─Ö┼╝ne ani rzeczowe, jak r├│wnie┼╝ innego rodzaju wymianie lub zamianie.
 4. Jeden Uczestnik Konkursu mo┼╝e wygra─ç wy┼é─ůcznie jedn─ů Nagrod─Ö.
 5. Wydanie Nagrody Zwyci─Özcy Konkursu nast─ůpi po udzieleniu wszelkich niezb─Ödnych do wydania Nagrody informacji, dotyczy w szczeg├│lno┼Ťci wszelkich danych niezb─Ödnych do wysy┼éki Nagrody za po┼Ťrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny spos├│b, w przypadku wyboru przez Organizatora Konkursu takiej formy dor─Öczenia Nagrody; Podanie powy┼╝szych danych osobowych jest dowolne, jednak┼╝e jest warunkiem koniecznym odbioru Nagrody.
 6. Podanie danych do wysyłki powinno być spełnione przez Zwycięzcę Konkursu nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia poinformowania Zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod rygorem skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, chyba że inny termin zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu.
 7. W przypadku, gdy Zwyci─Özca Konkursu nie spe┼éni kt├│regokolwiek z warunk├│w wydania Nagrody wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wyboru innego Uczestnika Konkursu, kt├│remu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowie┼ä Regulaminu.
 8. Zwyci─Özca Konkursu ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za podany adres lub inne dane umo┼╝liwiaj─ůce jego identyfikacj─Ö i niezb─Ödne do realizacji Konkursu, w tym w szczeg├│lno┼Ťci do wydania przyznanej Nagrody, a tak┼╝e za brak podania wskazanych danych.
 9. Uczestnik Konkursu ponosi r├│wnie┼╝ odpowiedzialno┼Ť─ç za wszelkie inne w┼éasne dzia┼éania lub zaniechania, kt├│rych dopuszcza si─Ö w zwi─ůzku z Konkursem.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za brak mo┼╝liwo┼Ťci przekazania Nagrody z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Uczestnika.

VIII. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi─ůzku z Konkursem jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami, w tym w szczeg├│lno┼Ťci zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgod─ů Uczestnik├│w Konkursu wyra┼╝an─ů przed przyst─ůpieniem do Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnik├│w Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezb─Ödny do przyst─ůpienia do Konkursu, w tym w szczeg├│lno┼Ťci wydania Nagr├│d. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym.
 3. Dane osobowe Uczestnik├│w Konkursu b─Öd─ů przekazane wy┼é─ůcznie w celach zwi─ůzanych z Konkursem, tj. w celach zwi─ůzanych z organizacj─ů i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczeg├│lno┼Ťci wydaniem Nagr├│d.
 4. Osoba, kt├│rej dane osobowe dotycz─ů, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w zakresie: imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail oraz telefon.
 6. Osobom przekazuj─ůcym dane osobowe przys┼éuguje prawo dost─Öpu do tre┼Ťci tych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia, a tak┼╝e prawo do ich przenoszenia.
 7. Powierzone przez Uczestnik├│w Konkursu do przetwarzania dane osobowe zostan─ů przekazane przez Organizatora Konkursu do dalszego przetwarzania w celu przeprowadzenia wszelkich czynno┼Ťci zwi─ůzanych z Konkursem, a tak┼╝e nast─Öpuj─ůcym kategoriom podmiot├│w: Poczta Polska lub firma kurierska.
 8. Dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres trwania konkursu i czas wys┼éania wysy┼éki nagr├│d.

IX. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje Uczestnik├│w Konkursu b─Öd─ů rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia dor─Öczenia reklamacji. Reklamacje powinny by─ç przes┼éane wraz z uzasadnieniem listownie na adres siedziby Organizatora Konkursu z dopiskiem Konkurs ÔÇ×┼Üwiatowe podr├│┼╝eÔÇŁ lub na adres e-mail pomoc@pluskantor.pl oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na kt├│ry Organizator Konkursu ma odes┼éa─ç odpowied┼║ na reklamacj─Ö.
 2. Odpowiedzi na reklamacje zostan─ů wys┼éane poczt─ů elektroniczn─ů na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w tre┼Ťci reklamacji i pod warunkiem jego wskazania. W braku adresu poczty elektronicznej, reklamacja pozostaje bez rozpoznania.

X. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajduj─ů przepisy prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego.

Certyfikaty

Dlaczego Pluskantor.pl

 • Oszcz─Ödno┼Ťci do 9% na wymianach
 • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
 • Automatyczne rozksi─Ögowanie ┼Ťrodk├│w

Wi─Öcej o Pluskantor.pl?

Pluskantor.pl to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umo┼╝liwiaj─ůca wymian─Ö walut przez Internet. Kupuj─ůc np. 10 000 euro mo┼╝na oszcz─Ödzi─ç nawet kilka tysi─Öcy z┼éotych.

Sprawd┼║