Opłaty za przelewy

OPŁATY ogólne KOSZT dla użytkownika
Zarejestrowanie konta w platformie Pluskantor.pl 0 PLN
Prowadzenie konta w platformie Pluskantor.pl 0 PLN
Przyjęcie przelewu przez Pluskantor.pl 0 PLN
Prowizja za przewalutowanie środków w Pluskantor.pl 0 PLN
Blokowanie i oblokowanie konta w platformie Pluskantor.pl 0 PLN
Anulowanie zlecenia po kursie własnym 0 PLN
TRANSAKCJE w PLN
Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce 0 PLN/ 1PLN przy kwocie poniżej 2000 PLN oraz dla banków niezintegrowanych
Wypłata przelewem ekspresowym PLN do dowolnego banku w Polsce 20 PLN
TRANSAKCJE w EUR
Wypłata EURO do SANTANDER BANK POLSKA S.A. 0 PLN/ 1EUR przy kwocie poniżej 500 EUR
Wypłata EURO do PKO BP S.A.
Wypłata EURO do PEKAO S.A.
Wypłata EURO do ALIOR BANK S.A.
Wypłata EURO do MILLENNIUM S.A.
Wypłata EURO do BNP PARIBAS
Wypłata EURO do innego banku (SEPA) 2 EUR
Wypłata EURO do innego banku (poza SEPA) 3 EUR
TRANSAKCJE w USD, GBP, CHF, RUB
Wypłata USD, GBP, CHF do SANTANDER BANK POLSKA S.A. 0 PLN/ 1 jednostka danej waluty przy kwocie poniżej 500 jednostek (1 USD, 1GBP, 1CHF)
Wypłata USD, GBP, CHF do PKO BP S.A.
Wypłata USD, GBP, CHF do PEKAO S.A.
Wypłata USD, GBP, CHF do ALIOR BANK S.A.
Wypłata USD, GBP, CHF do MILLENNIUM S.A.
Wypłata USD, GBP, CHF do BNP PARIBAS
Wypłata USD, GBP, CHF do innego banku (tryb SHA**) 3 jednostki danej waluty (3 USD, 3 GBP, 3CHF)
Wypłata USD, GBP, CHF do innego banku (tryb SHA**) 3 jednostki danej waluty (3 USD, 3 GBP, 3CHF)
FAKTURY i POTWIERDZENIA
Elektroniczna faktura generowana w Panelu Użytkownika 0 PLN
Papierowa faktura wysłana pocztą 20 PLN
Potwierdzenia bankowe generowane do 30 dni od wykonania operacji 0 PLN
Potwierdzenia bankowe generowane od 30 do 60 dni od wykonania operacji 5 zł / szt
Potwierdzenia bankowe generowane powyżej 60 dnia od wykonania operacji 20 zł / szt
Zestawienie operacji w formie papierowej powyżej 30 dni 60 PLN
EKSPRESY W WALUTACH OBCYCH
EKSPRES walutowy w EURO 20 EUR
EKSPRES WALUTOWY W USD, GBP, CHF 30 jednostek danej waluty (30 USD, 30GBP, 30 CHF)
ZWROT środków pieniężnych
Zwrot EUR, USD, GBP, CHF do SANTANDER BANK POLSKA S.A. 2 jednostka danej waluty (2 EUR, 2 USD, 2 GBP, 2 CHF)
Zwrot EUR, USD, GBP, CHF EURO do PKO BP S.A.
Zwrot EUR, USD, GBP, CHF do PEKAO S.A.
Zwrot EUR, USD, GBP, CHF do ALIOR BANK S.A.
Zwrot EUR, USD, GBP, CHF do MILLENNIUM S.A.
Zwrot EUR, USD, GBP, CHF do BNP PARIBAS
Zwrot EUR do innego banku (SEPA) 3 EUR
Zwrot USD, GBP, CHF do innego banku 3 jednostki danej waluty (3 USD, 3 GBP, 3 CHF)
Zwrot USD w opcji OUR*** 35 USD
Transakcje w RUBLACH
Wypłata RUB do PEKAO S.A. 200 RUB
Wypłata RUB do INNYCH BANKÓW 500 RUB
Przelew USD w opcji OUR
Wypłata USD w opcji OUR 30 USD
Inne
Wystąpienie (jeżeli jest to możliwe) o anulowanie lub o zmianę dyspozycji przekazu zagranicznego (na zlecenie Klienta) 200 PLN + koszty innych banków
Zwrot wpłaty w przypadku błędnych danych podanych przez użytkownika 20 PLN/10 jednostek w innej walucie
Zwrot wpłaty w przypadku błędnych danych podanych przez użytkownika 20 PLN/10 jednostek w innej walucie

Certyfikaty

Dlaczego Pluskantor.pl

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Pluskantor.pl?

Pluskantor.pl to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź