Polska gospodarka budzi się z letargu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w październiku br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w poprzednim miesiącu o 4,4% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu średnio o 4,6%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych zmniejszyła się o 3,2% r/r (oczekiwano spadku średnio o 5,3%). W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 11,5%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 10,5%, urządzeń elektrycznych – o 10,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,7%, metali – o 9,4% oraz mebli – o 9,0%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku wystąpił w x działach, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,5%, maszyn i urządzeń – o 7,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,4% oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,8%, podał też GUS.

Certyfikaty

Dlaczego Pluskantor.pl

  • Oszczędności do 9% na wymianach
  • Wymiany walut online przez 24h/7 dni
  • Automatyczne rozksięgowanie środków

Więcej o Pluskantor.pl?

Pluskantor.pl to zaawansowana technologicznie, nowoczesna i bezpieczna platforma umożliwiająca wymianę walut przez Internet. Kupując np. 10 000 euro można oszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Sprawdź